GDPR
Soulad ochrany osobních údajů s nařízením EU - GDPR.

 

 

Informační Prohlášení o zpracování osobních údajů společnosti SALON ITALSKÁ s.r.o.

 

 

1. Základní informace o zpracování osobních údajů.

 

Společnost SALON ITALSKÁ s.r.o., dále jen "Společnost", vydává toto prohlášení o  zpracování osobních údajů.

Společnost je provozovatelem e-shopu na stránkách společnosti

www.salonkarolina.cz a provozovny na adrese Italská 1, Praha 2.

Účelem tohoto prohlášení je informovat naše zákazníky o zpracování osobních

údajů ze strany Společnosti a o právech souvisejících s tímto zpracováním.

Toto prohlášení může být Společností měněno a doplňováno.

Případné dotazy týkající se problematiky zpracování osobních údajů Vám

rádi zodpovíme na následujících kontaktech:

telefon: +420 734 313 891

e-mail: eshop@salonkarolina.cz

 

2. Zásady zpracování a soulad s právními předpisy.

 

Ochrana osobních údajů je naší prioritou a při zpracování osobních údajů

dodržujeme a plníme veškeré požadavky stanovené platnými právními předpisy.

Zároveň respektujeme všechna práva našich zákazníků k ochraně jejich osobních

údajů.

Při zpracování osobních údajů se řídíme základními zásadami zpracování osobních údajů  a to:

zákonnost, korektnost, transparentnost

účelové omezení

minimalizace údajů

přesnost údajů

omezení uložení

odpovědnost

 

Údaje zpracováváme pouze v nutném rozsahu.

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Mail

V případě podnikatelského subjektu ještě příslušné obchodní údaje

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě smluvního vztahu a nejsou používány pro  žádný jiný účel.

Osobní údaje jsou uloženy v rámci našeho informačního systému a přístup k nim mají pouze zaměstnanci Společnosti.

Informační systém je provozován na serveru, uloženém v chráněném datovém centru,  přístup do informačního systému je zabezpečen hesly na potřebné úrovni.

 

3. Závěr.

 

Doufáme, že Prohlášení Společnosti je srozumitelné a dostatečné a jasně definuje

nakládání Společnosti s osobními údaji zákazníků.

Pokud by se stalo, že některé informace nebudou dostačující nebo srozumitelné,

neváhejte se na naši společnost obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených

v tomto prohlášení.